شنبه ۲۳ تیر ۰۳

آهنگ جدید یوسف زمانی به نام «آخرش همون شد مال منی تموم شد + ریمیکس»

۱۷ بازديد
متن آهنگ یوسف زمانی آخرش همون شد مال منی تموم شد
ﭼﻘﺪ اﻣﺸﺐ ﻗﺸﻨﮕﻪ ﻫﻤﻪ اش ﻣﺎه و ﺳﺘﺎره
دوﺗﺎ ﻗﻠﺐ ﻣﻨﻮﺗﻮ واﺳﻪ ﻫﻢ ﺑﻴﻘﺮاره
ﭼﻘﺪ ﺧﻮﺑﻪ رﺳﻴﺪﻳﻢ ﺑﻪ روزاﻳﻰ ﻛﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻴﻢ
ﻣﻨﻮ ﺗﻮ ﻏﻴﺮ از اﻳﻦ ﻫﻢ دﻳﮕﻪ ﭼﻴﻮ ﻣﻴﺨﻮاﺳﺘﻴﻢMusicdel | موزیکدل
آﺧﺮش ﻫﻤﻮن ﺷﺪ ﻣﺎل ﻣﻨﻰ ﺗﻤﻮم ﺷﺪ
ﺗﺎ ﺗﻪ اﻳﻦ زﻧﺪﮔﻰ ﺑﻤﻮن ﻛﻨﺎرم
ﻣﺜﻞ ﻣﺎﻫﻰ ﻋﺸﻘﻢ واﻟﺎ ﻣﻘﺎﻣﻰ ﻋﺸﻘﻢ
ﺗﻮ ﺷﺪی از ﺣﺎﻟﺎ دارو ﻧﺪارم
ﺻﺪام ﻛﻦ ﺻﺪام ﻛﻢ ﺻﺪای ﺗﻮ ﻗﺸﮕﻨﻪ ﺑﺎ اون ﻗﻠﺐ ﻳﻪ رﻧﮕﺖ
ﻳﻪ ﺟﻮری اوﻣﺪی ﺗﻮ زﻧﺪﮔﻴﻢ اﺻﻠﺎ ﻧﮕﻢ ﺑﺖ
ﻧﮕﺎم ﻛﻦ ﻧﮕﺎم ﻛﻦ ﺳﺘﺎره ای ﺗﻮ اﻣﺸﺐ
ﺑﺎ ﻳﻪ ﺣﺴﺎب ﺳﺮﺟﻤع ﻫﻤﻪ دﻳﺪن ﺷﺪی ﺷﺎﻫﺰاده ی ﻗﻠﺐ اﻳﻦ آدم
آﺧﺮش ﻫﻤﻮن ﺷﺪ ﻣﺎل ﻣﻨﻰ ﺗﻤﻮم ﺷﺪ
ﺗﺎ ﺗﻪ اﻳﻦ زﻧﺪﮔﻰ ﺑﻤﻮن ﻛﻨﺎرم
ﻣﺜﻞ ﻣﺎﻫﻰ ﻋﺸﻘﻢ واﻟﺎ ﻣﻘﺎﻣﻰ ﻋﺸﻘﻢ
ﺗﻮ ﺷﺪی از ﺣﺎﻟﺎ دارو ﻧﺪارم
تا كنون نظري ثبت نشده است
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در مونوبلاگ ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.